Bedrijfsverbanddozen

Ondanks alle veiligheids maatregelen om ongevallen te voorkomen, is het van belang om bij een ongeval of een kleine verwonding de juiste EHBO middelen in huis te hebben.
Met de invoering van de nieuwe Arbo-wetgeving zijn de richtlijnen voor de inhoud van de Bedrijfsverbanddozen A en B komen te vervallen. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar een qua inhoud en samenstelling goede, op de werksituatie toegesneden bedrijfsverbanddozen heeft Het Oranje Kruis per 1 september 2002 nieuwe richtlijnen uitgebracht: Basis Bedrijfsverbandset BHV. In deze richtlijnen is onder andere vastgesteld waaraan de basisinhoud van een bedrijfsverbanddoos, kwalitatief en kwantitatief, minimaal moet voldoen.

verband


Controle & Aanvullen

Het is belangrijk om de verbandtrommel jaarlijks te controleren. Wij controleren of de pleisters nog mee gaan en of het ontsmettingsmiddel niet over de datum is. Ook bepalen wij of alle materialen er nog in zitten. Op het moment dat je hem nodig hebt, wil je er niet achterkomen dat de EHBO-verbandtrommel gebreken vertoont! Als bij controle blijkt dat er producten ontbreken of over datum zijn, dan vullen wij direct de verbandtrommel aan. Omnikeur heeft naast (verband)middelen ook complete verbanddozen op voorraad om indien nodig verbanddozen direct te vervangen of aan te vullen.