Elektrisch gereedschap

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.
Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Betreft het de elektrische veiligheid dan wordt er verwezen naar de NEN 3140.
Werknemers dienen zich hieraan te houden en werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Deze keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. 

NEN 3140
Dit is de Nederlandse norm voor een veilige werkomgeving met, aan of in nabijheid van elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Hiertoe behoren bijvoorbeeld elektrische installaties, machines en gereedschappen, die worden toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het gaat hierbij om spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk. In de bundel "Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998" zijn de normen NEN-EN 50110 (Europese algemene bepalingen van de norm) en de Nederlandse aanvulling NEN 3140 samengevoegd, waardoor zij praktisch werkbaar zijn op het terrein van laagspanning. De keurmeesters van Omnikeur keuren uw elektrisch gereedschap volgens de norm NEN 50110/3140. Maar wij doen meer, . Keurmeesters van Omnikeur kijken verder dan alleen naar de norm maar ook naarde algehelestaat van de machine.

Ook de keuring van uw werkplaatsmachines (230V-380/400V) kunnen  wij voor u verzorgen. Hierbij wordt de machine werkplek en werkzaamheden bekeken..

Wij zijn onafhankelijk keuringsbedrijf, wij hebben geen belang bij afkeur van uw gereedschappen.Wij verkopen geen gereedschappen, o bent u verzekerd van de juiste keuring.